Pokládka sieťky proti krtkom.

Pokladanie sieťky proti krtkom.

1. Príprava povrchu pred pokládkou.

    Pomocou záhradného náradia prekypríme a zvetráme povrch miesta pokládky. Pri návoze zeminy vo väčšej vrstve ako 10cm doporučujeme povrch zhutniť valcom - predídeme tak vzniku prepadlín a nerovností v teréne.

 2. Pokládka sieťky.

    Sieťku pokladáme tak, aby sme znemožnili prehrabaniu sa krtka na povrch trávniku. Rozprestreme sieť na pripravený povrch tak, aby sa jednotlivé pásy prekrývali plochou 10-15cm. Miesto prekrytia zabezpečíme kovovou sponou, alebo plastovými klincami. Okraje sieťky napr. pri obrubníku, kmeňoch stromov ohýbame smerom hore. Pri pokládke sa nám sieťky s menšou hmotnosťou viac zvlnia, práca s nimi je preto náročnejšia. Doporučujeme použiť sieťky s hmotnosťou minimálne 40g/m2.

 3. Strihanie sieťky.

    Sieťku je možné jednoducho zastrihnúť na potrebný rozmer. Na strihanie použite pevnejšie nožnice a nezabúdajte si pri práci ruky chrániť záhradnými rukavicami. Zastrihnuté konce sieťky sú ostré a môžu poraniť ruku.

 4. Zaistenie sieťky proti pohybu.

    Fixácia sieťky je potrebná jednak pri pokládke, aby sa počas šľapania a chodenia po povrchu sieťky pásy neodsúvali od seba a  nevznikali tak neprekryté miesta a po druhé zabezpečíme si celistvosť prekrytej plochy na miestach s menšou vrstvou zeminy nad sieťkou, pri kmeňoch stromov, pri stĺpoch a záhonoch. Predovšetkým pri betónových obrubníkoch doporučujeme použiť kovové  spony v minimalnej vzdialenosti 15-35cm. V oblastiach s výskytom väčšieho množstva krtkov je to jedno z najčastejších miest, kde sa krtkovi úspešne darí cez nezaistený koniec sieťky vytláčať zeminu na povrch.

5. Zaťaženie sieťky.

    Na položenú a zaistenú sieťku môžeme priamo vyrolovať trávníkový koberec, v prípade vysievaného trávníku navozíme zeminu v minimálnej vrstve 5cm a maximálnej vrstve 10cm. 

Salem s.r.o.